Termeni și Condiții

Utilizarea site-ului web www.licentalacomanda.com reprezintă un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în prezentul document cu toate efectele și consecințele care decurg din acestea. Administratorul site-ului web, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără a notifica în prealabil persoanele care îl utilizează. Persoana care utilizează site-ul web www.licentalacomanda.com sub orice formă și beneficiază de serviciile pue la dispoziție de acest site web, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Utilizatorul va avea acces în permanență la Termenii și Condițiile de Utilizare a serviciilor și vor avea posibilitatea de a consulta conținutul prevăzut în secțiunea Termeni și Condiții în orice moment. În cazul în care Utilizatorul nu poate avea acces la secțiunea Termeni și Condiții, sau în situația în care Utilizatorul nu este de acord cu prevederile secțiunii Termeni și Condiții, Utilizatorul este obligat să înceteze accesarea site-ului web www.licentalacomanda.com .

În temeiul Art.4 Alin.3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în secțiunea Termeni și Condiții din cadrul site-ului web www.licentalacomanda.com are valoarea unei semnături electronice.

Conținutul site-ului web www.licentalacomanda.com este proprietatea exclusivă a S.C. RED Global Consulting Group SRL , și este protejat de Legea Drepturilor de Autor. Orice încercare de reproducere a conținutului reprezintă infracțiune și va fi raportată autorităților.

CONVENȚIE – CONTRACT
privind Termenii şi Condiţiile de colaborare

  1. Preambul

1.1.1. Prin solicitarea, utilizarea, sau accesarea, sub orice formă și prin orice instrument (inclusiv, dar fără a se limita la: formular de comandă, adrese de email, platforme de promovare, telefon, WhatsApp, sisteme de discuții sau orice alte aplicații) a serviciilor site-ului web www.licentalacomanda.com , Utilizatorul își exprimă acordul de a se supune în totalitate prezentei Convenții care reprezintă un acord asupra tuturor Termenilor și Condițiilor subsecvente. Orice alte acorduri și contracte suplimentare între Utilizator şi Proprietarul site-ului web www.licentalacomanda.com vor fi înlocuite prin prevederile acestei Convenții. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că prin simpla solicitare sau accesare a serviciilor şi/sau a informaţiilor puse la dispoziție de către echipa reprezentată prin site-ul web www.licentalacomanda.com, își exprimă acceptul deplin, necondiționat și fără echivoc, asupra tuturor prevederilor stipulate în prezenta Convenție şi asupra oricăror modificări aduse acesteia. Totodată, în cazul în care Utilizatorul solicită furnizarea de servicii prin intermediul www.licentalacomanda.com, Utilizatorul îşi exprimă acordul cu privire la încheierea unui Contract de Prestări Servicii între Utilizator și proprietarul site-ului web www.licentalacomanda.com care să impună respectarea termenilor și condițiilor din cadrul prezentei Convenții. În cazul în care, din orice motiv, nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi condiţiile prevăzute în prezenta convenție, vă rugăm să părăsiţi deîndată site-ul web www.licentalacomanda.com.

1.1.2 Subsemnatul, denumit în continuare şi pe tot parcursul prezentei Convenţii sub titlul de Utilizator, declar pe proprie răspundere că am citit, am înţeles şi sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile prevăsute în cadrul prezentei Convenţii – Contract.

1.1.3 Subsemnatul, în calitate de Utilizator, declar pe proprie răspundere că sunt o perosană majoră, am împlinit vârsta de 18 ani, și dețin capacitatea mentală necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de către proprietarul site-ului web www.licentalacomanda.com . În acest sens declar pe proprie răspundere că îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Lege pentru a fi parte a unui Contract legal de Prestări Servicii.

1.2.1 Site-ul web www.licentalacomanda.com reprezintă o platformă online prin intermediul căreia se facilitează legătura între Utilizator și colaboratorii Proprietarului site-ului web www.licentalacomanda.com cu scopul prestării de servicii de consultanță cu și prin entităţi persoane fizice și/sau juridice. Prestarea serviciilor de consultanță se realizează prin intermediul prestatorilor de servicii cu care proprietarul site-ului web colaborează, în speță liber-profesionişti, redactori, întreprinderi independente și persoane juridice.

1.2.2 Serviciile furnizate prin intermediul site-ului web https://www.licentalacomanda.com implică servicii de consultanță, și vizează întâlnirea cererii de servicii a Utilizatorului cu oferta de servicii pusă la dispoziție prin intermediul site-ului web și prin intermediul tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate acestuia.

1.2.3. Prin intermediul site-ului web www.licentalacomanda.com și a tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate, Prorpietarul înlesnește Utilizatorului posibilitatea de a beneficia de servicii de consultanță în raport cu specificul cererii. Proprietarul Site-ului web www.licentalacomanda.com pune la dispoziție Utilizatorului o platformă tehnică online și mijloace de comunicare asimilate acesteia, prin intermediul cărora Utilizatorul poate cere de la acesta diverse sfaturi, conținut pentru proiecte şi/sau servicii de consultanță (denumite în continuare în această convenţie “Servicii”). Pin intermediul site-ului web www.licentalacomanda.com și a tuturor mijloacelor de comunicare offline și online asimilate acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la: formular de comandă, adrese de email, platforme de promovare, telefon, WhatsApp, sisteme de discuții și/sau orice alte aplicații care fac referire la site-ul web www.licentalacomanda.com și la echipa asociată cu acesta), site-ul web www.licentalacomanda.com oferă posibilitatea Utilizatorului să intre în contact cu echipa care acordă servicii de consultanță și să beneficieze de serviciile comandate.

1.2.4. Utilizatorul interesat de oferta descrisă în cadrul site-ului web www.licentalacomanda.com, care dorește să primească oferta personalizată de servicii, va posta cererea de ofertă, prin mijloacele de comunicare existente pe site, respectiv: formulare de comandă, adrese de email, numere de telefon, platforme software, sisteme de discuții și/sau orice alte aplicații care fac referire la site-ul web www.licentalacomanda.com și la echipa asociată cu acesta.

1.2.5. Prestatorii de servicii care doresc să furnizeze propriile oferte de servicii destinate cererilor de oferte postate în cadrul site-ului www.licentalacomanda.com trebuie să își creeze conturi pe site-ul www.licentalacomanda.com și să respecte toate regulile comunicate ulterior de către propiretarul site-ului web www.licentalacomanda.com .

1.2.6. Site-ul www.licentalacomanda.com și proprietarul acestuia nu îşi asumă sub nici o formă răspunderea cu privire la natura și specificul cererii de servicii transmise de către Utilizator. Site-ul web www.licentalacomanda.com și proprietarul acestuia este exonerat de obligaţia de a verifica în avans conţinutul Utilizatorului, dar îşi rezervă dreptul de a verifica, de a gestiona și de a monitoriza conținutul specific cererii de servicii lansate.

1.2.7. Prezenta Convenție-Contract se încheie exclusiv între Utilizator şi Proprietarul site-ului web www.licentalacomanda.com și nu crează nici o obligaţie în sarcina Proprietarului în afară de clauzele contractuale expres prevăzute în prezenta Convenţie – Contract. Proprietarul site-ului web www.licentalacomanda.com NU pune la dispoziția Utilizatorului nici un fel de garanţii referitoare la tranzacţiile asumate și nu răspunde cu privire la modul în care utilizatorul folosește documentația pusă la dispoziție de către colaboratorii site-ului web www.licentalacomanda.com prin intermediul site-ului web www.licentalacomanda.com și a tuturor mijloacelor de comunicare offline și online asimilate acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la: formular de comandă, adrese de email, platforme de promovare, telefon, WhatsApp, sisteme de discuții și/sau orice alte aplicații care fac referire la site-ul web www.licentalacomanda.com și la echipa asociată cu acesta).

1.3.1. Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu garantează sub nicio formă acurateţea informaţiilor publicate de către Utilizator în cuprinsul cererii de servicii și nici rezultatul obținut prin folosirea documentației puse la dispoziție ca urmare a socicitării ofertelor de servicii. Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu oferă niciun fel de garanţii privind opiniile exprimate în cadrul documentelor transmise prin intermediul pachetelor de servicii de consultanță prestate și/sau a serviciilor furnizate prin intermediul colaboratorilor săi.

1.3.2. Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu îşi asumă în nici un fel responsabilitatea asupra disponibilităţii sale sau a colaboratorilor săi de a oferi un anumit tip de servicii, sau un anumit nivel de calitate a acestora. Cunoştinţele colaboratorilor site-ului web www.licentalacomanda.com nu implică nicio garanţie asupra calității serviciilor pe care colaboratorii Proprietarului în calitate de prestatori de servicii le oferă Utilizatorului.

1.3.3. Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu au obligația de a verifica în niciun fel identitatea, diplomele, calificările, calitatea sau istoricul Utilizatorului sau al Colaboratorilor prin intermediul cărora se realizează prestarea serviciilor. Drept consecință, Proprietarul www.licentalacomanda.com recomandă fiecărui Utilizator să verifice în prealabil capacitatea reciprocă de a oferi, de a solicita și de a înțelege specificul serviciilor de consultanță dorite în perioada preliminară gratuită de discuţie, specifică momentului în care Utilizatorul intră în contact cu prestatorul de servicii, în speță echipa site-ului web www.licentalacomanda.com.

1.3.4. Termenii: “Comandă”, “Licență la Comandă”, “Lucrare”, “Redactare”, “Lucrare de Licență”, “Lucrare de Diplomă”, ”Proiect”, ”Eseu”, ”Disertație”, ”Referat”, fac referire la comenzile (contractele de consultanță și redactare de conținut încheiate între site-ul web și Utilizator) privind “îndrumarea, consultanța și redactarea documentației specifice la comandă”, sub forma unor “conţinuturi” întocmite de către prestatorii de servicii în baza cerințelor de prezentare transmise de către Utilizator. Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia, mențin toate drepturile de autor şi transferă toate drepturile de proprietate asupra conţinuturilor comandate de către Utilizator în sarcina Utilizatorului în calitate de beneficiar final al produsului comandat.

1.3.5.Conținutul documentației puse la dispoziție prin intermediul site-ului web www.licentalacomanda.com și al tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate site-ului web www.licentalacomanda.com, respectiv “Comenzile”, “Tranzacţiile”, “Serviciile” precum și toate proiectele și lucrările de documentare, vor fi puse la dispoziția Utilizatorului în calitate de beneficiar unic al serviciilor de consultanță comandate.

1.3.6. Conținutul documentativ comandat de către Utilizator prin intermediul site-ului web www.licentalacomanda.com și a tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate site-ului web www.licentalacomanda.com, este livrat Utilizatorului în calitate de beneficiar al serviciilor de consultanță, exclusiv pentru uz personal și necomercial ca bază de documentare. Utilizatorul serviciilor site-ului web www.licentalacomanda.com nu are permisiunea și nici dreptul de a utiliza conţinutul ca şi lucrare redactată personal în mediul academic, în mediul științific, în mediul profesional sau în orice alt mediu sau cerc organizațional. Toate conţinuturile, indiferent de natura acestora, sunt livrate Utilizatorului cu scop unic informativ, pentru documentare şi cercetare. Documentația rezultată în urma serviciilor de consultanță puse la dispoziția Utilizatorului reprezintă o sursă bibliografică şi un model de redactare ca exemplu.

1.3.7. Termenii specifici: “comandă” , “tranzacţie”, “lucrare”, “licență”, “disertație”, “eseu” , “comandă”, “licență la comandă”, “lucrare”, “redactare”, “lucrare de licență”, “referat”, ”proiect”, lucrare de diplomă”, ”proiect”, ”eseu”, ”disertație”, vor fi utilizați în relația cu Utilizatorul exclusiv în scop informal și nu trebuie să fie interpretați în sensul specific termenilor juridici. Scopul utilizării acestor termeni este de a facilita exprimarea în relația cu Utilizatorul, în calitate de beneficiar al serviciilor comandate prin intermediul site-ului web www.licentalacomanda.com și a tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate site-ului web www.licentalacomanda.com . Drept consecință, acești termeni nu trebuie interpretaţi în sensul lor juridic şi nu vor fi supuși efectelor juridice corespunzătoare acestor termeni.

1.3.8. Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia, sub nicio formă nu recomandă, nu promovează, nu verifică, nu evaluează și nu garantează nicio informaţie, conţinut, recomandare sau alte servicii oferite de către sine și de către colaboratorii săi. Toate serviciile prezentate prin intermediul mijloacelor de informare și promovare nu reprezintă garanţia prestării vreunui serviciu și nu garantează validitatea, corectitudinea, integritatea, siguranţa, legalitatea, calitatea sau aplicabilitatea conţinutului comunicat oral, scris sau transmis sub orice formă de către prestatorii de servicii şi a nici unui sfat oferit.

1.3.9. Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu va fi considerat responsabil pentru niciun fel de prejudiciu datorat încrederii oferite de către Utilizator în calitatea sa de beneficiar al serviciilor sau a informaţiilor transmise de către acesta, și implicit a tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate site-ului web www.licentalacomanda.com prezentate prin intermediul mijloacelor de informare și promovare. Site-ul web www.licentalacomanda.com prin Proprietarul acestuia poate suspenda sau întrerupe în orice moment, fără absolut nicio notificare prealabilă, furnizarea serviciilor şi/sau accesul utilizatorului la documentația existetntă, parțial sau în întregime, în situația în care se constată că Utilizatorul nu respectă în totalitate prevederile din prezenta Convenţie-Contract.

1.4.1. Serviciile de consultanță comandate de către Utilizator prin intermediul site-ului web www.licentalacomanda.com și al tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate site-ului web www.licentalacomanda.com vor fi “furnizate”, “livrate”, “prestate”, “oferite”, “vândute”, “tranzacţionate” la distanță, neexistând obligativitatea prestării serviciilor la sediul Proprietarului sau la sediul Utilizatorului, sediul Proprietarului nefiind utilizat drept punct de lucru.

1.4.2. Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia datorează prestarea serviciilor și/sau livrarea produselor facturate, în condițiile descrise în cadrul punctelor anterioare, cu respectarea în mod expres a condițiilor de la punctul 1.3.6. Orice încălcare a prevederilor stipulate anterior, atrage după sine nulitatea obligațiilor contractuale. Serviciile care nu sunt conforme cu specificaţiile convenite se vor semnala în termen de 5 zile lucrătoare, și vor fi însoțite de justificarea privind natura lipsei de conformitate.

1.4.3 Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu îşi asumă răspunderea pentru rezultatele obținute de către Utilizator, în urma evaluării profesionale a acestuia pe baza documentației furnizate. Utilizatorul are obligația de a-și face propria cercetare și de a verifica în totalitate corectitudinea și acuratețea conținutului și a calității serviciilor dobândite de la Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia în calitate de prestator de servicii.

1.4.4. Serviciul convenit este prestat de către colaboratorii site-ului web www.licentalacomanda.com în condițiile prezentei Convenții-Contract, motiv pentru care prestatorul www.licentalacomanda.com nu răspunde faţă de modul în care Utilizatorul decide să utilizeze ulterior, în calitate de beneficiar, rezultatul acestor servicii, și nu răspunde pentru încălcarea obligaţiilor de către Utilizator. În calitate de prestator de servicii, Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu răspund pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, care rezultă din sau în legătură cu serviciul ofertat. Scopul utilizării materialelor transmise este exclusiv personal și nu vor fi supuse niciunei comisii de evaluare sau foruri educative decizionale.

1.4.5. Drept consecință, în calitate de Utilizator acceptați, înţelegeţi și sunteţi de acord şi acceptaţi următoarele:
– site-ul web www.licentalacomanda.com și proprietarul acestuia NU răspunde cu privire la modul în care decideți să utilizați conținutul documentației rezultate în urma serviciilor de consultanță comandate;

– nu aveți permisiunea și nici dreptul de a utiliza conţinutul ca şi lucrare redactată personal în mediul academic, în mediul științific, în mediul profesional sau în orice alt mediu sau cerc organizațional;

– orice reclamaţie ulterioară trebuie adresată în termen de 5 zile lucrătoare și va fi însoțită de justificarea privind natura lipsei de conformitate;

– sunteţi direct responsabil cu privire la propria evaluare independentă a serviciilor convenite şi din punct de vedere cantitativ și calificativ;

– orice pretenţii care decurg din utilizarea totală sau parţială a unei tranzacţii trebuie să implice strict utilizarea în scopuri personale a conținutului rezultat în urma serviciilor de consultanță prestate;

1.4.6. Site-ul web www.licentalacomanda.com prin proprietarul acestuia, va transmite clientului ofertele cu serviciile oferite de către colaboratori şi îşi rezervă dreptul de a colabora periodic cu terţe părţi afiliate în scopul furnizării serviciilor de consultanță, administrare şi mentenanţă, pentru și în numele său, în calitate de prestator de servicii.

1.4.7 Prin prezentul Acord-Contract declarați pe proprie răspundere că renunțați în mod neechivoc și irevocabil la absolut toate pretenţiile care decurg din utilizarea site-ului web www.licentalacomanda.com şi a tuturor mijloacelor de promovare și comunicare, online și offline asimilate site-ului web www.licentalacomanda.com și că exoneraţi site-ul web www.licentalacomanda.com și proprietarul acestuia de la plata oricărei datorii care decurge din sau în legătură cu orice act de utilizare a conținutului, produselor și serviciilor furnizate, în alte scopuri decât cel personal.

1.4.8. Termenii “beneficiar de servicii”, “prestator de servicii”, “preţ” sau oricare alţi termeni derivaţi din acești termeni sau sinonimi cu aceștia, NU trebuie interpretaţi în sensul intermedierii unor servicii de comercializare a proiectelor de diplomă sau de tranzacționare a activităților didactice.

2. Interacţiunea cu colaboratorii

2.1. În situația în care Utilizatorul decide să interacţioneze cu unul dintre consultanții sau colaboratorii site-ului web www.licentalacomanda.com , în calitate de prestator de servicii ca terță persoană, cu scopul prestării unor servicii în afara site-ului web www.licentalacomanda.com, relaţia Utilizatorului cu prestatorul de servicii se va raporta strict la prestatorul de servicii în cauză. Site-ul web www.licentalacomanda.com NU se implică în niciun fel în natura sau substanţa relaţiei sau în sfaturile, informaţiile sau conţinuturile comunicate între cele două părți şi nu va avea obligația de a verifica sau de a valida informaţiile de orice natură, dau conţinutul, material sau serviciile furnizate.

2.2 Utilizatorul înţelege că niciun colaborator al site-ului web www.licentalacomanda.com nu are obligația de a fi angajat, sau agent al site-ului web www.licentalacomanda.com și nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru actele şi faptele personale săvârșite în afara mijloacelor de comunicare și promovare specifice asimilate site-ului web www.licentalacomanda.com.

2.3. Utilizatorul înţelege şi acceptă faptul că deşi colaboratorii site-ului web www.lientalacomanda.com pot fi contactați prin intermediul platformei web, site-ul web www.licentalacomanda.com nu poate să prevadă sau să evalueze în totalitate nivelul de competenţă sau specificul potrivit al colaboratorului, astfel încât să garanteze satisfacerea în totalitate a nevoilor Utilizatorului. În acest scop, Utilizatorul va discuta în prealabil cu colaboratorul desemnat de către site-ul web www.licentalacomanda.com toate aspectele specifice comenzii sale și va decide dacă întrunește cerințele specifice colaborării.

2.3 Utilizatorul, în calitate de beneficiar al serviciilor puse la dispoziție de către site-ul web www.licentalacomanda.com înţelege că are integral responsabilitatea asupra deciziei de a accesa sau de a contracta serviciile puse la dispoziție prin intermediul colaboratorilor afiliați pe site şi de a continua interacţiunea (“tranzacţia”) cu acesta și că utilizarea exclusivă a produsului rezultat în urma serviciilor de consultanță prestate reprezintă uzul personal.

2.4 Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu îşi asumă responsabilitatea cu privire la acurateţea conţinutului site-ului, inclusiv asupra identităţii, a informaţiilor biografice, a calificărilor, a recomandărilor sau a altor date legate referitoare la colaboratorii săi, fiecare persoană implicată în procesul de negociere și executare a serviciilor fiind direct răspunzătoare în relația de afaceri.

2.6 Site-ul web www.licentalacomanda.com și Proprietarul acestuia nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate, prin utilizarea oricăror servicii, informaţii, sfaturi sau conţinuturi sub orice formă puse la dispoziţie de către vreun colaborator al său.

2.7 Utilizatorul, în calitate de beneficiar al serviciilor, trebuie să verifice independent identitatea, calificarea, experienţa şi recomandările consultantului care îl contactează.

3. Limitarea răspunderii
3.1 BENEFICIARII DE SERVICII ÎNŢELEG ŞI CONFIRMĂ CĂ SERVICIILE licentalacomanda.com SUNT OFERITE “AŞA CUM SUNT” ŞI DE ACEEA BENEFICIARII DE SERVICII NU VOR AVEA NICIO CERERE SAU PRETENŢIE VIS-À-VIS DE licentalacomanda.com LEGATE DE PRESTATORII DE SERVICII, PROPRIETĂŢI, LIMITĂRI SAU COMPATIBILITĂŢI CU NEVOILE BENEFICIARILOR DE SERVICII. UTILIZAREA licentalacomanda.com SE FACE DOAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE A UTILIZATORILOR. licentalacomanda.com SE DEZICE DE ORICE GARANŢIE PENTRU INFORMAŢIILE AFIŞATE SAU TRANSMISE DE CĂTRE PRESTATORII DE SERVICII. DACĂ UN BENEFICIAR DE SERVICII DECIDE SĂ SE ÎNCREADĂ ÎN INFORMAŢIILE OFERITE DE UN PRESTATOR DE SERVICII FOLOSIND licentalacomanda.com, BENEFICIARUL DE SERVICII TREBUIE SĂ EXERCITE UN NIVEL RIDICAT DE PRECAUŢIE, BENEFICIARII DE SERVICII NU VOR AVEA NICIO CERERE SAU PRETENŢIE VIS-À-VIS licentalacomanda.com, AFILIAŢII SĂI, PRECUM ŞI ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ACŢIONARII, ANGAJAŢII, SUB CONTRACTORII ŞI AGENŢII SĂI ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE SERVICIU, TRANZACŢIE, CONŢINUT SUA SFAT PE CARE BENEFICIARUL DE SERVICII DECIDE SĂ ÎL ACCEPTE DE LA UN PRESTATOR DE SERVICII ŞI SĂ ÎL CONSIDERE DE ÎNCREDERE. licentalacomanda.com NU VA FI CONSIDERAT TRANSMIŢĂTOR SAU PRIMITOR PENTRU NICIO INFORMAŢIE TRANSMISĂ PRIN INTERMEDIUL licentalacomanda.com. CUMPĂRAREA DE SERVICII ESTE FĂCUTĂ DOAR PE RISCUL BENEFICIARULUI DE SERVICII.

3.2 RĂSPUNDEREA licentalacomanda.com AFILIAŢILOR SĂI, ADMINISTRATORILOR SĂI, DIRECTORILOR, ACŢIONARILOR, ASOCIAŢILOR SĂI, ANGAJAŢILOR SĂI, SUB CONTRACTORILOR ŞI AGENŢILOR SĂI, PRESTATORILOR SĂI DE SERVICII PENTRU ORICE ACŢIUNE / INACŢIUNE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ CONVENŢIE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ SUMA TOTALĂ PLĂTITĂ DE CĂTRE BENEFICIARUL DE SERVICII CĂTRE PRESTATORUL DE SERVICII.

3.3 BENEFICIARUL DE SERVICII RECUNOAŞTE ŞI CONFIRMĂ CĂ licentalacomanda.com NU ESTE RĂSPUNZĂTOR ÎN LEGĂTURĂ CU NICIO PRETENŢIE, PROCES, SAU ORICE FEL DE ACŢIUNE ÎN JUSTIŢIE INTRODUSĂ DE UN UTILIZATOR CU PRIVIRE LA PLATA SERVICIILOR ŞI AGREEAZĂ ŞI GARANTEAZĂ CĂ VA DESPĂGUBI ŞI NU VA ŢINE licentalacomanda.com RĂSPUNZĂTOR ÎN LEGĂTURĂ CU O ASEMENEA CERERE, PROCES SAU PRETENŢIE.

3.4 licentalacomanda.com NU VA FI RESPONSABIL PENTRU A IMPUNE NICI O ÎNŢELEGERE FĂCUTE ÎNTRE UN PRESTATOR DE SERVICII ŞI BENEFICIAR DE SERVICII, INCLUZÂND SUMELE PLĂTITE DE BENEFICIARUL DE SERVICII. BENEFICIARII DE SERVICII VOR FI SINGURII RESPONSABILI PENTRU ORICE ÎNŢELEGERE FĂCUTĂ CU UN PRESTATOR DE SERVICII, ÎN SPECIAL DACĂ O ASTFEL DE ÎNŢELEGERE DEPĂŞEŞTE CADRUL licentalacomanda.com. licentalacomanda.com NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU NICIO ÎNŢELEGERE, CONTRACT SAU CONVENŢIE CARE A FOST ÎNCHEIATĂ DE CĂTRE UN BENEFICIAR DE SERVICII CU UN PRESTATOR DE SERVICII ÎN SAU ÎN AFARA PLATFORMEI.

3.5 ÎN EVENTUALITATEA UNEI DISPUTE, UTILIZATORII EXONEREAZĂ licentalacomanda.com, AFILIAŢII, DIRECTORII, ACŢIONARII, ADMINISTRATORII, ANGAJAŢII, SUB CONTRACTORII ŞI AGENŢII SĂI DE ORICE ACŢIUNE, INACŢIUNE, ACUZĂ SAU CERERE ŞI DE ORICE PIERDERE (DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ), DAUNE, COSTURI, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE COSTURI LEGATE DE JUDECATĂ SAU AVOCAŢI, PE CARE UTILIZATORII LE POT AVEA FAŢĂ DE CEI MAI SUS MENŢIONAŢI.

3.6 Orice litigii cu privire la acorduri între utilizatori (prestatori de servicii şi beneficiari de servicii) sunt numai şi numai de competenţa acestora. licentalacomanda.com nu este implicat în nicio tranzacţie între utilizatori. licentalacomanda.com nu este parte la disputele între utilizatori. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că licentalacomanda.com nu va fi parte la un astfel de diferend. Dacă aveţi un litigiu cu orice alt utilizator al site-ului, eliberaţi licentalacomanda.com de la orice fel de pretenţii, cereri şi daune, de orice fel de natura, cunoscute şi necunoscute care sunt legate de un astfel de litigiu.

3.7 licentalacomanda.com este răspunzător pentru menţinerea în stare de funcţionare a platformei, exceptând cazurile de forţă majoră independente de voinţa sa – un eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului licentalacomanda.com Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea: nefuncţionarea reţelelor de internet şi/sau energie electrică datorate culpei furnizărilor, atacuri informative, defecţiuni în funcţionarea reţelei, orice alte probleme de ordin tehnic, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, grevă, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii licentalacomanda.com

3.8 licentalacomanda.com nu poate fi răspunzător pentru orice fel de daune, pierderi şi/sau ne fructificarea unor oportunităţi sau orice alte pierderi suferite de utilizatori şi/sau terţe persoane din cauza motivelor enumerate cu titlu exemplificativ şi nu numai, în această convenţie.

3.9 licentalacomanda.com nu este implicat în nicio relaţie juridică preferenţială cu persoanele entităţi utilizatori. În speţă, noi, licentalacomanda.com nu suntem implicaţi în procesele de negociere, de încheiere sau realizare a vreunei tranzacţii, în care dvs. Utilizatorul aţi putea fi parte, şi nu suntem responsabili de niciuna dintre acţiunile/inacţiunile dvs sau de acţiunile/inacţiunile unei terţe părţi care are datorii faţă de dvs, incluzând datoriile provenite din folosirea licentalacomanda.com

3.10 Când folosiţi site-ul, dvs si cel cu care negociaţi sau încheiaţi o tranzacţie, sunteţi pe deplin responsabili de procesul negocierilor, de coordonarea tranzacţiei şi de realizarea ei. Noi nu avem nicio autoritate de a acţiona ca reprezentanţi ai utilizatorului (fie potenţiali, fie reali). Având în vedere că negocierile şi încheierea tranzacţiei au loc între utilizatori, licentalacomanda.com nu este şi nu poate fi în niciun mod şi în nicio măsură implicat în orice diferende, litigii judiciare şi/sau extrajudiciare care pot interveni între utilizatori.

3.11 licentalacomanda.com nu verifică, nu urmăreşte şi nici nu controlează utilizatorii site-ului. Astfel, nu putem deţine controlul asupra proprietăţilor utilizatorului, asupra calităţii şi siguranţei serviciilor oferite, vândute sau cumpărate. De asemenea, nu putem urmări dacă s-au respectat prevederile legale; capacitatea şi posibilitatea utilizatorului de a duce la îndeplinire obligaţii asumate.

3.12 Vă oferim accesul la site prin internet precum şi serviciilor noastre “aşa cum sunt”, fără nici un fel de garanţie.

3.13 licentalacomanda.com nu garantează accesul sigur, continuu şi neîntrerupt la serviciile noastre. Operarea site-ului pe internet poate să fie influenţată de numeroşi factori aflaţi în afara controlului nostru. licentalacomanda.com nu garantează asupra provenienţei, asupra calităţii, asupra concordanţei cu prevederile legale sau cu scopurile concrete în care au fost achiziţionate sau furnizate, asupra oricăror drepturi în legătură cu acestea, inclusive oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau asupra comiterii unor eventuale ilegalităţi în detrimentul unei terţe părţi. Nu oferim nicio garanţie referitoare la vreun utilizator al serviciilor şi/sau referitoare la acţiunile acestora.

4. Încetarea serviciilor
4.1 Sunteţi de acord că licentalacomanda.com dacă va considera de cuviinţă, vă poate bloca sau suspenda parola, accesul la contul dvs, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale licentalacomanda.com de care beneficiaţi, dacă licentalacomanda.com consideră că aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritul termenilor şi condiţiilor. licentalacomanda.com poate întrerupe furnizarea serviciilor sau a unei părţi a lor oricât doreşte şi fără a da socoteală, cu sau fără nicio notificare prealabilă. Sunteţi de acord ca orice încetare a accesului la serviciile oferite, conform oricărei reguli din termeni şi condiţii poate fi efectuata fără o avertizare anticipate.

4.2 Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că echipa licentalacomanda.com poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră şi toate informaţiile în legătură cu acesta, conţinuturile şi fişierele din cont şi/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere.

4.3 Mai mult, sunteţi de acord că licentalacomanda.com nu va fi răspunzător faţă de dvs sau orice terţă parte în orice mod, pentru blocarea, suspendarea, interzicerea sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul licentalacomanda.com

5. Înregistrare
5.1 Prin completarea formularului de pe site, dumneavoastră, înţelegeţi, aprobaţi şi garantaţi următoarele:
– Aveţi vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi în momentul completării formularului.
– Informaţiile pe care le completaţi pe site sunt corecte, adevărate şi complete şi veţi menţine aceste informaţii corecte, adevărate şi complete pe întreaga durată a utilizării licentalacomanda.com

5.2 Pentru a vă putea înregistra ca şi utilizator şi pentru a putea naviga site-ul ca şi vizitator, fără un cont activ, declaraţi că aţi luat la cunoştinţă, aţi înţeles şi sunteţi de acord de prevederile prezentei convenţii (“Termeni şi condiţii”) dar şi a următoarelor acte normative:
– Utilizatorii şi vizitatorii au dreptul să utilizeze serviciile numai în scopuri legale
– licentalacomanda.com nu îşi asumă răspunderea pentru acţiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturi de autor şi susţinerea oricărui tip de examen,
– Utilizatorii şi vizitatorii garantează că au citit, înţeles şi sunt de acord cu utilizările premise conform cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Legea nr 8/1996 privind drepturi de autor şi drepturile conexe cu modificările şi actualizările ulterioare.
– Este interzisă utilizarea serviciilor în vederea falsificării calităţii de autor sau însuşirii calităţii de autor
– Utilizatorul şi/sau vizitatorul se angajează să respecte toate prevederile legale aplicabile în domeniul proprietăţii intelectuale şi în domeniul educaţiei din legislaţia în vigoare.
– Utilizatorul şi/sau vizitatorul garantează şi se angajează să nu folosească fără drept conţinuturile şiş a respecte prevederile legale aplicabile în domeniul drepturilor de autor şi drepturi conexe, în domeniul educaţiei.

6. Obligaţiile utilizatorului / vizitatorului
6.1 Utilizatorul/vizitatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale.

6.2 Utilizatorul/vizitatorul se obligă să:
– Nu modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau să vândă orice fel de informaţie său serviciu obţinute de peş au prin intermediul acestui site
– Nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (şi nici nu va autoriza) să folosească serviciul licentalacomanda.com pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare
– Să nu posteze materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale
– Impersonalizare
– Fiecare relaţie contractuală dintre utilizatori/vizitatori se creează pe liberul consimţământ al fiecăruia dintre aceştia, decizia de a contracta şi modalităţile concrete de contractare reprezintă aspect pe care le va decide fiecare utilizator/vizitator.

6.3 Utilizatorul/vizitatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze licentalacomanda.com în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, ca urmare a utilizării serviciului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pec ale de consecinţă sau de altă natura), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusive cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator / vizitator a acestor condiţii.
6.4 Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legătură cu folosirea serviciului, solicitarea de servicii din partea prestatorilor de servicii, inclusive acelea pe care furnizorul de servicii sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina utilizatorului/vizitatorului.

7. Conţinut
7.1 Înţelegeţi că toate “informaţiile”, “materialele”, “documentele”, “lucrările”, “fişierele” sau “mesajele” (numite în această convenţie “conţinut”), indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a entităţii utilizator care a fost sursă unor astfel de conţinuturi. Aceasta înseamnă că dvs şi nu licentalacomanda.com, sunteţi în întregime responsabili pentru toate conţinuturile pe care le încărcaţi / puneţi la dispoziţie pe contul de pe platformă. licentalacomanda.com nu controlează, doar poate monitoriza conţinutul transmis şi astfel, nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut.

7.2 licentalacomanda.com nu îşi asumă responsabilitatea pentru bună funcţionare a surselor externe (legături cu alte site-uri), nefiind în nici un fel implicat în gestionarea acestora.

7.3 “Contractul de redactare” – contract încheiat între prestatorul de servicii şi beneficiarul de servicii prin intermediul platformei licentalacomanda.com, guvernat de dispoziţiile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se încheie şi semnează electronic. Se consideră încheiat şi valabil între părţi Conform Legii comerţului electronic (legea 342/2002 cu modificări aduse prin legea 121/2006) şi conform reglementărilor în vigoare: Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă şi legea 51/2003 pentru aprobarea OG nr. 130/2000 (cu modificările şi completările ulterioare): pentru beneficiar de servicii, prin apăsarea butonului “PLASEAZĂ COMANDĂ”

7.4 Sunteţi de acord sub sancţionarea aplicării prevederilor în vigoare să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de licentalacomanda.com prin intermediul său pentru a:
– Falsifica datele de identificare sau calitatea de autor al unei lucrări(“unui fişier”, “conţinut”) sau să le manipulate în alt mod cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul licentalacomanda.com
– Încărca, poştă, difuza sau transmite în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluit că parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate).

8. Comunicarea utilizatorilor / vizitatorilor
8.1 licentalacomanda.com nu verifică şi nu editează conţinutul comunicării între Prestatorii de servicii şi Beneficiarii de servicii, dar îşi rezervă dreptul să poată face acest lucru, de asemenea licentalacomanda.com poate copia, transmite, bloca, şterge şi revizui comunicaţii ce au loc prin intermediul licentalacomanda.com pentru suport tehnic şi/sau pentru a se asigura de respectarea termenilor şi condiţiilor.

8.2 Toate comunicaţiile între beneficiarii de servicii şi prestatorii de servicii pot fi stocate de către licentalacomanda.com pentru o perioadă nedeterminată de timp şi în anumite condiţii decise doar de licentalacomanda.com

8.3 licentalacomanda.com are dreptul de a divulga orice conţinut, fişier, informaţie sau document, cu caracter personal sau nu, pentru a putea identifica o persoană atunci când legea sau organele legii, autorităţile sau orice organ guvernamental le cere, sau în orice proces legal între licentalacomanda.com şi un prestator de servicii şi/sau beneficiar de servicii. De asemenea, licentalacomanda.com poate oferi aceste informaţii, conţinuturi sau documente după cum consideră util în cazuri de urgenţă sau atunci când siguranţa utilizatorului sau a site-ului poate fi în pericol.

9. Proprietate intelectuală

9.1 Responsabilitatea pentru toate conţinuturile care sunt publicate sau transmise de către utilizatori / vizitatori în cadrul site-ului aparţine exclusive şi în totalitate utilizatorilor/vizitatorilor de la care provine conţinutul. Este interzisă transmiterea conţinuturilor pentru a căror publicare utilizatorul nu este îndreptăţit.

9.2 UTILIZATORII / VIZITATORII AU DREPTUL SĂ UTILIZEZE OFERTA NUMAI ÎN SCOPURI LEGALE. Conţinuturile care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor / vizitatorilor prin intermediul licentalacomanda.com şi alte locaţii care au legătură cu licentalacomanda.com (ex: adrese de email ale utilizatorilor/ vizitatorilor) servesc exclusive ca bibliografie, sursă de documentare şi exemplu de cercetare în vederea realizării unei lucrări personale, în scopul de a vă forma o idee asupra subiectului, ceea ce înseamnă că trebuie să le citaţi ca şi surse în bibliografia dvs. Conţinuturile pot fi utilizate pentru uz propriu şi numai în acest scop de documentare şi nu sunt destinate să înlocuiască documente sau părţi din documente ce vor fi susţinute în faţa unor comisii de examinare.

9.3 În urma inspecţiei tehnice a fişierului ataşat şi/sau primit, utilizatorul acceptă din punct de vedere calitativ, tehnic şi dotări în condiţiile “aşa cum este”, respective “văzut şi acceptat” şi se angajează să nu facă nici o opoziţie sau reclamaţie privitoare la calitatea conţinutului său de orice altă natura ulterioară celor 48 de ore pe care la are la dispoziţie.

10. Garanţii
10.1 Accesând şi utilizând site-ul şi oferta sa, sunteţi de acord în mod explicit cu termenii şi condiţiile de utilizare şi garantaţi:
– Că nu veţi folosi site-ul şi niciunul din serviciile oferite în alte scopuri decât cele premise de administrator şi de către această convenţie
– Renunţaţi la formularea şi exercitarea oricăror acţiuni şi/sau pretenţii, explicite sau implicite, faţă de site, licentalacomanda.com, administratorii, angajaţii sau agenţii săi şi apăraţi administratorii, colaboratorii şi angajaţii săi şi îi susţineţi pe aceştia ca nefiind răspunzători cu privire la orice fel de pretenţii, revendicări, reclamaţii, daune, obligaţii, pierderi, costuri, datorii sau cereri provenite din accesarea site-ului şi utilizarea ofertei site-ului sau încălcarea oricăror termeni şi condiţii. Utilizatorii/vizitatorii declară că accesează, vizitează şi utilizează site-ul şi oferta site-ului cu bună credinţă şi numai cu intenţia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare. Orice utilizare în alte scopuri decât cele premise de administrator şi de termenii şi condiţiile de utilizare va fi considerat ca un act de rea credinţă.

10.2 Utilizatorii / vizitatorii resping în mod absolut utilizarea site-ului în interes public sau orice alt concept similar invocate ca mijloc de apărare pentru încălcarea termenilor şi condiţiilor de utilizare şi utilizare a site-ului cu rea-credinţă.

10.3 licentalacomanda.com nu garantează găzduirea pe perioadă nelimitată a conţinuturilor postate de utilizatori.

10.4 licentalacomanda.com nu garantează crearea de copii de siguranţă pentru fişierele postate de utilizatori

10.5 licentalacomanda.com poate înlătura de pe site, platformă şi de pe serverele propria toate fişierele, mesajele sau alte materiale şi conţinuturi ale utilizatorilor/vizitatorilor şi totodată dezactiva contul utilizatorilor.

11. Delegarea
11.1 Utilizatorii / vizitatorii (beneficiari de servicii sau prestatori de servicii) nu vor cesiona, oferi sau înstrăina în orice fel niciun drept sau obligaţie, parţial sau în totalitate, voluntar sau prin aplicarea legii, fără acordul prealabil în scris al licentalacomanda.com. Orice astfel de acţiune făcută fără aprobarea în scris a lucreareadezece.ro va fi considerată nulă.

12. Confidenţialitate
12.1 Nici o parte a conţinutului site-ului sau a comunicaţiei (fizice, telefonice şi/sau electronice) oral sau în scris dintre administraţia site-ului şi utilizator NU POATE FI PUBLICATĂ pe forumuri, grupuri web sau alte site-uri web, liste de email, buletine electronice, presă, radio sau televiziune, în format audio, video, electronic sau în variantă tipărită, fără acordul scris al licentalacomanda.com. Pentru acest acord, folosiţi secţiunea de contact.

13. Alte prevederi
13.1 Nimic din această înţelegere nu trebuie înţeles ca făcând oricare din părţi partener, asociat, agent, reprezentant legal, angajator sau angajat al celuilalt. Niciuna din părţi nu va avea şi nu va pretinde către terţe părţi că ar avea orice autoritate de a face declaraţii, reprezentări sau înţelegeri de orice fel sau să ia orice măsură prin care să implice cealaltă parte, cu excepţia cazurilor în care are acordul scris al acesteia. Acest acord va trebui interpretat doar în concordanţă cu legislaţia statului român şi orice conflict legal va fi rezolvat doar în instanţele din România de la sediul licentalacomanda.com

13.2 Toate conţinuturile, lucrările, mesaje, fişierele, informaţiile, materialele, fişierele şi documentele publicate pe licentalacomanda.com de către utilizatori devin proprietatea licentalacomanda.com. O dată cu afişarea conţinutului pe platforma licentalacomanda.com atât beneficiarul cât şi prestatorul de servicii recunosc că nu au drept de autor asupra conţinuturilor. Faţă de prevederea precedentă, nu aparţin licentalacomanda.com acele materiale pentru care s-a indicat în mod expre un alt titular de drepturi ori un alt detonator sau o altă sursă şi nici opiniile şi/sau comentariile de orice pel exprimate de utilizatori/vizitatori faţă de conţinuturi de orice fel vizualizate sau transmise prin intermediul licentalacomanda.com sau faţă de conţinutul serviciilor în general.

13.3 Deşi încercăm să monitorizăm cât mai bine conţinutul mesajelor publicate, licentalacomanda.com nu poate fi trasă la răspundere pentru oricare din regulile încălcate de utilizatori/vizitatori, cu atât mai mult cu cât caracterul de “timp real” al mesajelor face posibilă oricând încălcarea accidentală a legii.

13.4 Calitatea de utilizator licentalacomanda.com este un privilegiu, nu un drept. licentalacomanda.com îşi rezervă dreptul de a retrage acest privilegiu în orice moment utilizatorilor care încalcă prezenta convenţie.

13.5 Dacă utilizaţi licentalacomanda.com în numele unei persoane juridice, persoana juridică respective acceptă prezenţa convenţie Termeni şi condiţii.

14. Idei nesolicitate
14.1 licentalacomanda.com salută conţinuturile, comentariile, mesajele şi feedback-ul de la utilizatori / vizitatori. Toate conţinuturile, informaţiile şi materialele, comentariile, ideile, întrebările, desenele, datele sau preferinţele vor fi considerate NECONFIDENŢIALE şi FĂRĂ A FI OBIECT AL VREUNUI DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteţi conţinuturi, informaţii sau materiale care nu doriţi să ne fie atribuite sau utilizate în orice mod de către licentalacomanda.com, inclusive orice informaţie confidenţială.

14.2 Prin transmiterea prin intermediul acestui site acordaţi licentalacomanda.com în mod gratuit, toate drepturile la nivel global, titlul său, folosul tuturor drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală asupra conţinuturilor, informaţiilor şi/sau materialelor pe care le transmiteţi către sau prin intermediul licentalacomanda.com

14.3 Sunteţi răspunzător pentru comunicările pe care ni le trimiteţi prin intermediul acestui site, incluzând, fără limitare, veridicitatea şi acurateţea lor.

14.4 licentalacomanda.com va avea dreptul de a utiliza în orice mod orice conţinut, informaţii şi/sau materiale transmise de utilizatori prin intermediul acestui ştie, precum şi orice idei, concept, know-how sau tehnici conţinute în orice astfel de conţinuturi, informaţii şi/sau materiale, în orice scop, inclusive, dar nu limitat la, în a dezvolta produce şi comercializa produsele şi serviciile folosind astfel de informaţii sau materiale fără restricţii şi fără a vă recompense în niciun fel.

15. Plagiat şi Drepturi de Autor
15.1 Site-ul nu îşi asumă răspunderea pentru acţiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare, normelor privitoare la dreptul de autor, plagiat, falsificarea calităţii de autor şi susţinerea oricărui tip de examen.

15.2 Utilizatorii garantează că deţin toate drepturile necesare transmiterii conţinuturilor şi că nu încalcă în nici un fel drepturile de orice fel ale unor terţi, prevederile legale şi nici dispoziţiile acestor termeni şi condiţii.

15.3 Nu garantăm în nici o circumstanţă confidenţialitatea conţinuturilor transmise.

15.4 Utilizatorul garantează pentru veridicitatea datelor transmise şi pentru toate activităţile care survin prin accesarea site-ului sau utilizarea serviciilor, luând la cunoştinţă faptul că în caz contrar falsul în declaraţii constituie infracţiune prevăzută şi pedepsită de codul penal.

15.5 În cazul în care utilizatorul nu este autorul conţinutului transmis, atunci acesta garantează faptul că deţine toate subrogările necesare, licenţe, acorduri, consimţăminte şi alte documente de acest gen care îi permit să utilizeze şi să transmită respectivul conţinut.

15.6 În cazul în care sunt încălcate aceste garanţii, utilizatorul/vizitatorul aflat în culpă se oblige să elibereze de răspundere şi de dreptul de folosinţă asupra acestor licentalacomanda.com şi administratorii săi, vis-à-vis de terţi să despăgubească licentalacomanda.com şi administratorii săi în totalitate pentru orice pretenţii în care ar putea cădea faţă de terţii prejudiciaţi.

15.7 Utilizatorii vor transmite numai conţinuturi asupra cărora deţin cel puţin drepturile patrimoniale de autor constând în dreptul de utilizare şi transmitere a conţinutului. Utilizatorii/vizitatorii vor transmite numai conţinuturi care nu încalcă în niciun fel drepturile morale sau patrimoniale ale autorului sau co-autorilor acelui conţinut.

16. Respectarea proprietăţii intelectuale. Garanţii.
16.1 licentalacomanda.com respectă proprietatea intelectuală a terţilor şi impune utilizatorilor săi să procedeze la fel. În acest sens, înţelegem că odată cu acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare, utilizatorul declară şi garantează că:
– Este titularul drepturilor patrimoniale de autor privind reproducerea, distribuirea şi comunicarea publică a conţinutului, operei postate precum şi a altor drepturi de utilizare a operei care să permită operaţiunile de salvare, publicare şi/sau transmitere a operei.
– Îşi asumă întreaga răspundere juridică asupra conţinutului materialelor transmise fiind singurul responsabil în faţa autorităţilor şi/sau terţilor prejudiciaţi ca urmare a încălcărilor oricărei prevederi a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
– Acceptă că în situaţia unor presupuse sau reale încălcări ale drepturilor de autor să îi fie interzis accesul la utilizarea serviciilor.
– Acceptă orice modificare / alterare asupra conţinutului materialului care putea rezulta din forma publica a afişare a conţinutului, fără a avea vreo pretenţie de orice fel.
– Acceptă să despăgubească site-ul pentru orice prejudiciu cauzat direct sau indirect că urmare a încălcării obligaţiilor privind respectarea drepturilor de autor, inclusive să suporte orice sume care ar putea fi stabilite în sarcina site-ului de către o instanţă sau autoritate ca urmare a unor atare încălcări.

17. Obligaţii şi responsabilităţi
17.1 SITE-UL NU VERIFICĂ ŞI NU CONTROLEAZĂ CONŢINUTURILE TRANSMISE DE UTILIZATORI ŞI NU ÎŞI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE JURIDICĂ FAŢĂ DE ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE UTILIZATORI A ORICĂREI PREVEDERI LEGALE INCIDENTE.

17.2 SITE-UL NU ARE OBLIGAŢIA NOTIFICĂRII SAU INFORMĂRII UTILIZATORILOR ASUPRA VREUNEI PRETINSE SAU REALE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGISLAŢIEI APLICABILE ŞI/SAU ASUPRA IMINENŢEI APLICĂRII VREUNEI SANCŢIUNI DE ORICE NATURA DE CĂTRE ORICE AUTORITATE SAU ASUPRA IMINENTEI RĂSPUNDERII FAŢĂ DE ORICE TERŢ PREJUDICIAT.

18. Funcţii licentalacomanda.com
18.1 licentalacomanda.com este furnizor de servicii faţă de utilizatori şi acţionează ca un loc de întâlnire online pentru a permite utilizatorilor să ofere şiş a solicite servicii, punând la dispoziţia utilizatorilor o platformă de administrare comenzi on-line, asigurând:
– bună funcţionare a platformei
– afişarea prezentei convenţii şi a termenilor de condiţii şi de utilizare.

19. Greşeli de tipărire
19.1 licentalacomanda.com nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, caracteristici etc. În eventualitatea în care o sumă sau unele caracteristici au fost greşit introduce în cadrul site-ului, bazei noastre de date sau afişate greşit, iar “lucrarea” nu s-a efectuat încă, licentalacomanda.com îşi rezervă dreptul de a anula livrarea şi de a anunţa utilizatorul/vizitatorul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

20. Modificări ale acestor termeni şi condiţii
20.1 licentalacomanda.com îşi rezervă dreptul şi poate schimba oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din prezenţa convenţie sau prezenţa convenţie în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi obligaţia dea a îndeplini oricare altă formalitate faţă de utilizatorii/vizitatorii prin afişarea modificărilor pe site. Cu excepţia cazurilor specificate de licentalacomanda.com, toate modificările vor deveni valabile din momentul afişării. De aceea încurajăm utilizatorii / vizitatorii să verifice termenii şi condiţiile periodic.

20.2 Utilizatorii / vizitatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a site-ului licentalacomanda.com semnifică acceptarea deplină şi necondiţionată a acestor termeni şi condiţii.

20.3 Dacă un utilizator / vizitator nu este de acord, are obiecţiuni sau rezerve faţă de oricare din prevederile acestei convenţii, are obligaţia de a înceta de îndată utilizarea serviciilor licentalacomanda.com şi de a părăsi această platformă.

20.4 Aceşti termeni şi condiţii (convenţie) constituie întreaga înţelegere dintre utilizator / vizitator şi licentalacomanda.com, cu privire la obiectul său şi care înlocuieşte orice şi toate instrumentele, acordurile, scrisorile şi/sau contractile, acordurile pe care orală sau scrisă între părţi cu privire la subiectul descris în acest document.

20.5 Dacă oricare prevedere a acestor Termeni şi condiţii este sau devine nulă, neaplicabilă sau fără caracter obligatoriu, veţi rămâne legat de toate celelalte dispoziţii din prezentul document. În acest caz o astfel de prevedere nevalidă va fi totuşi pusă în aplicare în măsura permisă de lege şi veţi fi de acord să acceptaţi o prevedere similară, redată în conţinutul şi scopul acestor termeni şi condiţii, cu cea considerate nevalidă, neaplicabilă sau fără caracter obligatoriu.
Convenţie contract privind termenii şi condiţiile de furnizare şi utilizare a serviciilor puse la dispoziţie va fi considerate semnată de părţi în momentul bifării opţiunii “Am citit şi accept termenii şi condiţiile”, în momentul apăsării “Plasare comandă” şi/sau “Autentificare”. Conform Legii comerţului electronic (Legea 342/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) – “Art 7:Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor încheiate prin mijloace electronice”:
– Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de legea pentru validitatea acestora
– Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

21. Declaraţii şi garanţii
21.1 Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile convin şi confirmă faptul că toate prevederile, termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi în Anexele care fac parte integrantă din acesta:
A. Au fost luate la cunoştinţă şi acceptate în mod liber de ambele părţi înainte de data semnării
B. Au fost expres acceptate de către părţi şi reprezintă intenţiile lor reale şi ne echivoce
C. Nu pot fi considerate ca fiind “clauze standard” în sensul prevăzut de articolul 1202 al codului civil.

21.2 Părţile convin şi îşi asumă în mod expres toţi termenii şi condiţiile din acest contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile convin că clauzele din contract nu sunt şi nu pot fi considerate ca fiind “clauze neuzuale” în baza articolului 1203 din codul civil

21.3 licentalacomanda.com declară şi garantează următoarele:
A. Este constituită în mod legal, organizată şi înregistrată în baza legilor aplicabile din România.
B. Obligaţiile asumate în baza prezentului contract reprezintă obligaţii legale născute în sarcina sa şi angajate din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii respective.